Jahorina info

Jahorina se nalazi jugoistočnom dijelu BiH, udaljena je 28 km od Sarajeva i 12 km od Pala. Do Jahorine se može doći i novoizgrađenim putem od aerodroma preko Lukavice i Trebevića. Jahorina je od Banja Luke udaljena 210 km, Beograda 320 km, Novog Sada 290 km , Zagreba 350 km, Splita 320 i Podgorice 270 km.

Važniji telefoni:

Pozivni broj za BiH je +387, a za Jahorinu 057.
Aerodrom Sarajevo +387 (0)33 289 100
Autobuska stanica Sarajevo +387 (0)33 213 100; +387 (0)57 317 377
Autobuska stanica Pale +387 (0)57 222 900
Dom zdravlja Pale +387 (0)57 223 383
Informacije Federacija BIH +387 1182
Informacije Republika Srpska +387 1185
Klinički centar Sarajevo +387 (0)33 297 000; +387 (0)33 666 620
Stanje prohodnosti puteva +387 1282
Pomoć na cesti RS +387 1285
Policija Pale +387 (0)57 223031; 057204100; 122 (besplatni telefon)
Pošta Pale +387 (0)57 226 001
Pošta Jahorina +387 (0)57 270 212
Taxi Sarajevo +387 (0)33 660 666
Taxi Pale +387 (0)57 340 200
Vatrogasna služba Pale +387 (0)57 223 159
Železnička stanica Sarajevo +387 (0)33/655-330
Ambasada Srbije +387 (0)33 260 090; +387 (0)33 260 0 800
Ambasada Hrvatske +387 (0)33 271 270
Ambasada Slovenije +387 (0)33 442 59